Lean transformacija zdravstva u svetu

Korice za knjigu Lean u zdravstvu

LEAN U ZDRAVSTVU – kako da zaposleni poboljšaju procese u kojima rade bez finansijskih ulaganja

Lean metodologija poboljšanja procesa je rezultat dinamičnog procesa učenja koji je prilagodio neke od praksi japanske automobilske, posebno Toyota Production System koji je kompanija Toyota razvila 70-tih godina prošlog veka. Tokom poslednjih decenija Lean se ubrzano implementira u zdravstvene institucije širom sveta.

Lean je filozofija koja koristi alate i tehnike za kreiranje i promenu kulture u cilju sprovođenja dobre prakse poboljšanja procesa koje omogućavaju smanjenje rasipanja, poboljšanje toka pacijenata, više se fokusira na potrebe pacijenata, podržava preglednost i omogućava da se URADI VIŠE SA MANJE, manje napora, manje resursa, manje prostora, manje potrebnog vremena … Najjednostavnija definicija: Lean = uklanjanje rasipanja iz procesa.

Osam velikih rasipanja koja se javljaju u zdravstvu su:

  1. Transport ili kretanje rada (npr. pacijent se premešta sa jedne na drugu lokaciju)
  2. Zaliha lekova i medicinskog materijala ili rad koji čeka da bude urađen
  3. Kretanje kada se ljudi kreću bez učinka
  4. Čekanje kada pacijenti čekaju mesecima ili zaposleni čekaju informacije o tome šta i kako da rade
  5. Suvišna proizvodnja kada se radi nepotreban posao
  6. Suvišna obrada kada se ulaže nepotreban napor da se posao uradi
  7. Defekti i greške koji se javljaju kada posao ne ispuni svoju svrhu
  8. Nedovoljno korišćenje potencijala zaposlenih i ne prihvatanje njihovih ideja za poboljšanje

Zdravstvo je dijagnoza i lečenje bolesti. Lean je dijagnoza i lečenje procesa. Zato za Lean može da se kaže da je „MEDICINSKA NAUKA ZA LEČENJE PROCESA“.

U knjizi LEAN U ZDRAVSTVU se detaljno ukazuje na rasipanja u zdravstvu i prikazuju se rezultati za 2 realizovana Lean projekta u Kliničkom centru Niš. Na tim projektima koji su besplatno realizovani od početka 2012. do aprila 2013. godine radilo oko 50 lekara i medicinskih sestara. Bez ikakvog ulaganja, sem angažovanja zaposlenih koji rade u procesima, ostvareni su izvanredni rezultati. O tome najbolje govori prof.dr Boris Kamenov koji je u to vreme bio vršilac generalnog direktora KCN: „Danas mogu odgovorno sa kažem da je jedini izlaz iz krize u kojoj se nalazi Zdravstvo Srbije primena Lean koncepta. Ova knjiga predstavlja putokaz kako to može da se uradi i u Srbiji, korišćenjem potencijala zaposlenih i znanja stručnjaka iz oblasti Lean.“

Više detalja o ljudima koji su učestvovali u timovima, Kaizen događajima koji su realizovani, rezultatima koji su ostvareni na Klinici za dečje interne bolesti, Klinici za dečju hirurgiju i ortopediju, Klinici za ginekologiju – neonatologija, kao i u Centru za medicinsku biohemiju možete videti u knjizi Lean u zdravstvu.

Kanada ima zamenika ministra zaduženog za Lean u zdravstvu. Primenom Lean koncepta i Kanban alata zalihe lekova u zdravstvenih ustanovama su dramatično smanjene a čekanje na lekova je smanjeno od 2.200 potraživanja koja čekaju da se izvrše pre Lean na 0 potraživanja posle uvođenja Lean.

2009. godine nastala je HEALHCARE VALUE NETWORK mreža kao partnerstvo između ThedaCare Center za Healthcare Value i Lean Enterprise Institut (LEI) – dva svetska lidera u Lean razmišljanju. Zajedno, Centar i LEI koriste svoje jedinstvene perspektive i 20 godina Lean iskustva da pomognu članovima mreže da suštinski poboljšaju pružanje zdravstvene nege

Zamenik ministra zdravlja Kine je dobio zadatak i pokrenuo je Lean transformaciju Zdravstva Kine avgusta 2012. godine.

Mnoge zdravstvene institucije u Evropi već godinama uvode Lean u zdravstvu. Međutim, zvanično je tek ove godine u Evropi održana prva LEAN HEALTHCARE TRANSFORMACION CONFERENCE u Briselu, od 23-24. aprila.

U Americi se godinama održava Lean Healthcare Transformation Summit. Peti godišnji LeanHealthcare Transformation Summit-a održan je od 4-5. juna 2014. godine u Los Angeles-u.

Virginia Mason Medical Center je usvojila 2000. godine Toyota Production System, ili Lean. Oni su postali nacionalni lider u primeni ovih metoda na zdravstvenu negu, što se u velikoj meri može pripisati njihovom predsedniku i izvršnom direktoru, lekaru Geri Kaplan-u. Ovaj vizionar navodi kako su pokrenuli Lean u svojoj sredini: „Shvatili smo da smo morali da osporimo mnoga od naših dugogodišnjih verovanja i pretpostavki. To je dovelo do toga da radimo na novom kompaktnom liderstvu između naših lekara i organizacije. Išli ​​smo na traženje menadžment sistema. Ja sam lično pogledao mnoge od velikih zdravstvenih ustanova u SAD, ali nisam našao nijedan koji je svesno koristio menadžment sistem. Tada smo skoro slučajno otkrili da Boeing, neposredno u našoj blizini, već sedam do osam godina implementira Toyota Production System. Kada smo shvatili da je Boeing uspeo da smanji vodeće vreme za proizvodnju aviona 737 od 22 dana na 11 dana, i na taj način napravi sigurniji avion sa manje troškova, rekli smo vau, ovo može imati primenu u zdravstvu. Kako smo ovo počeli da istražujemo, gledajući neke od najboljih kompanija za proizvodnju u svetu, posebno Toyota kompaniju, shvatili smo da je to imalo veliku primenu za nas na Virginia Mason i za zdravstvo u celini.“

Virginia Mason Medical Center je ostvario poboljšanja vredna pažnje koja su dovela do više od 11 miliona dolara ušteđenih planiranih kapitalnih ulaganja (Lean je pokazao da nisu potrebna kapitalna ulaganja), 85% smanjenje u vremenu čekanja za laboratorijske rezultate testiranja, povećana produktivnost za oko 93% u mnogim ciljnim područjima, i smanjene premije za osiguranje profesionalne odgovornosti za oko 56%.

Mayo Clinic u Americi godinama primenjuje Lean koncept. Rezultati koji su postigli su impresivni. Vreme čekanja pacijenata (od zahteva za pregled do završne konsultacije pre nege) palo je sa 33 dana na 3 dana, smanjenje od 91%. Kvalitet tokom radnog vremena (procenat vremena da je sav materijal na raspolaganju svima, blizak osoblju ili lekaru, da nastavi sa svojom ulogom) porastao je sa 5% na 65% … U Mayo Medical laboratorijama su se usredsredili na kontinuirano optimizovanje kvaliteta, brigu o pacijentima, zaposlenim i bezbednost pacijenata. Oni su posvećeni da pruže izvrsnu uslugu pacijentu. To ostvaruju upotrebom Lean procesa za kontinualno poboljšanje.

ThedaCare je zajednica zdravstvenog sistema u državi Wisconsin je vodeća zajednica u primeni Lean koncepta. ThedaCare je primenom Lean praksi uštedela oko $ 20 miliona u prvim godinama uvođenja Lean. Smanjeno je vreme za kompletiranje kliničke papirologije o prijemu za 50%; na intenzivnoj nezi skraćeno vodeće vreme od bolova u grudima do kateterizacije, od 91 min na 37 min; smanjeno vreme čekanja pacijenata za ortopedsku hirurgiju, od 14. nedelja na 31 sat (od prvog poziva do operacije); Seattle Childrens je izbegla $200 miliona u kapitalnom rashodu oslobađajući kapacitet kontinualnim poboljšanjem procesa primenom Lean …

Denver Health Medical Center je još jedna zdravstvena organizacija u Americi, koja godinama implementira Lean koncept. 2005. godine, Denver Health je počela da prihvata Toyota Production System i njegove Lean principe. Denver Health je uključila više od 2.000 svojih zaposlenih u Lean poboljšanja. Denver Health  je u periodu od jula 2006. godine do 31. avgusta 2012. godine ostvarila uštede u dolarima od 180.711 miliona.

Mnogi fakulteti u Americi i svetu odavno imaju predmete koji obrađuju Lean koncept u zdravstvu. Na Internetu može da se nađe 82.500.000 stranica koje su posvećene temi Lean Education. To je još jedna potvrda koliko je značajno da se izvrši Lean transformacija zdravstva, obrazovanja i javnog sektora, kako bi se URRADILO VIŠE sa MANJE.

 

Prof.dr Vojislav Stoiljković

vojislav.stoiljkovic@cimlss.rs

www.cimlss.rs