U cilju smanjenja troškova i poboljšanja zdravstvene nege, zdravstvene ustanove i stručnjaci istražuju inovativne pristupe i metode koji smanjuju medicinske greške koje se mogu sprečiti, poboljšati nega i bezbednost pacijenta i smanjiti troškovi zdravstvene zaštite. Zdravstvene ustanove implementiraju Lean operativne principe i prakse. Primenom Lean metodologije u postojećim sistemima i procedurama, velike zdravstvene ustanove postižu značajna poboljšanja u bezbednosti pacijenta i istovremeno smanjuju troškove. Već duže od 10 godina zdravstvene organizacije u svetu implementiraju Lean koncept i tako sprovode transformaciju koja omogućava da se uradi više sa manje.

2009. godine nastala je HEALHCARE VALUE NETWORK mreža kao partnerstvo između ThedaCare Center za Healthcare Value i Lean Enterprise Institut (LEI) – dva svetska lidera u Lean razmišljanju, Centar i LEI koriste svoje jedinstvene perspektive i 20 godina Lean iskustva da pomognu članovima mreže da suštinski poboljšaju pružanje zdravstvene nege.[1] Healthcare Value Network objedinjuje zdravstvene lidere koji dele posvećenost pružanju visokog kvaliteta, isplativu negu kroz primenu Lean koncepata.

Zamenik ministra, koji je prisustvovao Lean skupu avgusta 2012. godine u Kini, podržao je ideju pokretanja Lean u zdravstvu Kine i ohrabrio učesnike da nastave saradnju.Ovaj primer treba da bude podsticaj i Ministru zdravlja Srbije da se, po ugledu na ono što rade uspešne zemlje u svetu u oblasti zdravlja, to isto uradi u Srbiji.

Mnoge zdravstvene institucije u Evropi već godinama uvode Lean u zdravstvu. Međutim, zvanično je tek ove godine u Evropi održana  prva LEAN HEALTHCARE TRANSFORMACION CONFERENCE u Briselu od 23-24. aprila.[2] Neke od tema na toj konferenciji su bile:

delegation lean u zdravstvu

Zamenik ministra zdravlja Kine Mr. HUANG Jiefu zadužen za Lean zdravstvo sa članovima američke delegacije

  1. Opening Keynote: The time is now for lean in healthcare in Europe (Sada je vreme za Lean u zdravstvu u Evropi), Baudouin Meunier, Renaud Mazy, Johnny Van der Straeten
  2. Keynote: A worldwide view of lean in healthcare, John Toussaint
  3. Closing Keynote: What have we learnt and next steps for lean healthcare, Daniel T. Jones

Od zdravstvenih organizacija u Kanadi se sve više traži da urade više sa manje, a to je često rezultiralo zahtevima da osoblje jednostavno radi više i duže. Lean metodologija, iz japanskih industrijskih organizacija i naročito iz kompanijeToyota, nudi alternativu – isproban i testirani pristupi koji rade pametnije. Lean, sa svojim sistemskim pristupima smanjivanja rasipanja, pronašao je svoj put do kanadskih zdravstvenih organizacija, sa rezultatima koji obećavaju. U jednoj studiji se saopštavaju primeri uspešne implementacije Lean koncepta u pet Kanadskih bolnica. To su priče koje govore u uspehu, ali i identifikuju potencijalne prepreke i načine na koji one mogu biti prevaziđene da se obezbedi bolja vrednost uložene za investicije u zdravstvu.[3]

Saskatchewan je otišao dalje od bilo koje druge kanadske provincije u implementaciji procesa poboljšanja zdravstvenog sistema, korišćenjem Lean. Čovek koji ima najveće zasluge za pokretanje Lean u zdravstvenom sistemu pokrajine Saskatchewan u Kanadi je Den Florizone. Početni planirani rezultat Lean je bio kako smanjiti rasipanje, poboljšati performanse nege i poboljšati kvalitet. U procesu budžetiranja za 2008-2009. godinu, Ministarstvo zdravlja pokrajine Saskatchewan je predstavilo dokument koji je pripremljen za smanjenje rasipanja i poboljšanje performansi, i posebno, jer je primenjen na bolničkom lečenju (IHI 2005 ; Graban 2009). U svom izveštaju Ministarstvo navodi da će njeni operativni budžeti u ciljanim oblastima biti smanjeni od 1% do 3% smanjenjem rasipanja, a istovremeno poboljšane performanse i kvalitet nege.[4]

Uvođenjem Lean u zdravstveni sistem Saskatchewan dramatično su opale zalihe lekova i medicinskog materijala, odnosno uklonjeno je jedno od 8 velikih rasipanja. Na narednoj slici su prikazani koji najbolje govore o uspešnoj primeni Lean koncepta.

smanjenje zaliha uvodjenjem lean koncepta

Smanjenje zaliha posle uvođenja Lean koncepta

MayoClinic, Rochester, MN obuhvata više od 2.400 lekara i naučnika i 30.200 osoblja koji rade na Klinici u Ročesteru i na klinikama u Jacksonville, FL., i Scottsdale, Arizona. Mayo Clinic tretira više od 500.000 ljudi svake godine – i oni su u potrazi za Lean načinima za kontinuirano poboljšanje.

Mayo Clinic pokušava da promeni trenutak nege, potreban je dodir lekara sve vreme da obezbedi najbolju moguću negu. Oni koriste Lean koncepte da promene 95% vremena kada pacijent nije u lekarskoj ordinaciji, kada ih ne vidi ili im ne pruža negu … a to je 95%, gde oni imaju priliku da poboljšaju. Tačka u kojoj su lekari spremni da prihvate (Lean) je kada shvate koncept koji eliminiše rasipanje, na način kako rade ono što tamo da rade.

U okviru Mayo Medical  laboratorija, pri indiciranju Lean projekta, pažnja je obično usmerena na eliminisanje rasipanja. Prvi korak je da se izvrši “Gemba šetnja kroz rasipanje” koja podrazumeva direktno posmatranje procesa u laboratoriji. Potrebno je direktno učešće u aktivnosti, tako da učesnici mogu biti u stanju da vide i identifikuju rasipanje u procesu. Direktno posmatranje ovog procesa je jednostavan način realizacije. Izazov je da imaju hrabrosti da identifikuju i proglase rasipanje i da pokažu želju da ga eliminišu.

Lean projekat 02-2012 Poboljšanje procesa kliničko-biohemijskih laboratorijskih dijagnostika u Kliničkom centru Niš

[1]http://createvalue.org/networks/healthcare-value-network/

[2]http://www.leanhealthcareconference.eu/

[3] http://www.healthsectorstrategy.ca/downloads/HQ_vol12_no3_Fine.pdf

[4]Health Reform Observer – Observatoire des Réformes de Santé, Vol. 1 [2013], Iss. 1, Art. 1