Prof.dr Vojislav Stoiljković više od 25 godina bavi se savremenim pristupima u menadžmentu. 1990. godine bio je vizitng profesor u Nemačkoj za predmet CIM – Computer Integrated Manufacturing. Po povratku iz Nemačke osnovao je firmu CIM College d.o.o. za razvoj softvera i pružanje konsaltinga u oblasti sistema menadžmenta. Kasnije je ta firma prerasla u CIM Group d.o.o.

Prof.dr Vojislav Stoiljković je uvek pomerao granice, pa se tako i već više od 10 godina posvetio Lean i Six Sigma konceptima menadžmenta koji obezbeđuju pojednostavljenje procesa, smanjenje ili eliminisanje rasipanja, kao i smanjenje varijacija u procesima. Ovi koncepti se uveliko primenjuju u razvijenom svetu, ali nažalost u Srbiji su zastupljeni samo u filijalama inostranih kompanija u Srbiji.

vojislav stojiljkovic

U nameri da ukaže stručnoj javnosti i menadžerima na značaj uvođenja Lean i Six Sigma koncepta objavio je 2013. godine knjigu LEAN U ZDRAVSTVU. U toj knjizi su opisani osnovni Lean principi, alati koji se koriste za dostizanje Lean organizacije, a dati su i primeri realizovanih Lean projekata u zdravstvu Srbije. To su prvi koraci u pravom smeru za primenu Lean, ali oni nisu dovoljni. Lean je poslednjih 10 godina našao veliku primenu u državnoj i javnoj upravi, kao i u javnim preduzećima širom sveta. Da bi podstakao primenu Lean i u Srbiji u javnom sektoru, prof.dr Vojislav Stoiljković je pokrenuo ovaj web sajt koji će biti posvećen Lean i Six Sigma konceptima. Na ovom mestu će stručnjaci moći da dobiju više informacija o tim konceptima, da vide koristi koje donose ti koncepti i da možda odluče da počnu sa školovanjem svojih saradnika za te koncepte, a kasnije i za implementaciju istih u svoju organizaciju.