http://www.iienet2.org/IIETrainingCenter/CourseDetail.aspx?EventCode=LBS

Lean Black Belt certifikacioni kurs mogu da slušaju oni koji su završili Lena Green Belt kurs i dobili certifikat.

Pregled

Ovaj kurs je kreiran da pripremi crni pojas ili “master stručnjaka” za implementaciju Lean koncepta kroz organizaciju / preduzeće. To će postaviti temelj za Lean transformaciju organizacije / preduzeća iz tradicionalnih procesa na Lean sistem isporuke proizvoda I usluge. Do kraja ovog kursa, učesnici će biti u stanju da odgovore na ova pitanja:

 1. Kako se uklapaju zajedno koraci u Lean organizaciji / preduzeću ?
 2. Kako Lean “crni pojas” obezbeđuje pravac i viziju ka korporativnom Lean naporu?
 3. Kako Lean “crni pojas” primenjuju Lean principe kroz organizaciju / preduzeće?

Ovaj program od 8 dana je podeljen u dva odvojena dela od po četiri dana tokom 2 meseca. Učesnici su dužni da podnesu projekat za evaluaciju nakon prvog kursa u trajanju od 4 dana i pre završetka drugog kursa. Učesnici koji uspešno završe projekat će primiti Lean crni pojas certifikat od strane CIM Lean Six Sigma.

Šta će učesnici naučiti?

Po završetku ovog kursa učesnici će biti sposobni da:

 • ostvare integraciju isporučioca i logistike,
 • završe Lean transformaciju organizacije / preduzeća,
 • razviju Lean sistem za isporuku proizvoda i usluge,
 • identifikuju komponente Lean procesa,
 • integrišu planiranje i određivanje rokova zasnovano na potražnji,
 • podese potražnju,
 • razviju tokove Lean procesa,
 • implementiraju Lean u svojoj organizaciji i
 • smanje vreme ciklusa kroz minimiziranje vremena čekanja.

Sadržaj kursa

 • Planiranje za kompletiranja Lean transformacije organizacije / preduzeća
 • Izvršavanje poslovne strategije i usklađivanje zahteva vaših kupaca sa poslovnim planiranim rezultatima vaše organizacije / preduzeća
 • Konfigurisanje proizvoda i usluga i razvijanje Lean sistema isporuke proizvoda i usluga
 • Identifikovanje komponenti Lean procesa

√ Tok

√ Tačka korišćenja

√ Vučenje

√ Kvalitet

√ Takt

 • Integrisanje planiranja i određivanja rokova zasnovanih na potražnji
 • Implementiranje strategije zaliha finalnih proizvoda i integracija kupca
 • Realizovanje integracije isporučioca i logistike i vučenje od isporučioca
 • Rasčlanjivanje i izvršavanje prioritetnog akcionog plana, tako da se institucionalizuje kontinuirano poboljšanje u vašoj organizaciji i da bude pozitivna statistika kontinualnog poboljšanja
 • Ići na “podešavanje potražnje” – gledati kako da se kreće ka Lean sistemu za isporuku proizvoda, koristeći sledeće:

√ konfiguracija proizvoda / usluge,

√ planiranje specifikacije materijala, i

√ tehnike integracije sistema isporuke proizvoda / usluge

 • Saznati tok procesa – gledati kako da se uspostavi tok i kako da se koriste Lean tehnike za kreiranja  procesa:

√ Osnova procesa

√ Struktura proizvoda

√ Struktura procesa

√ Aktivnosti prikupljanja podataka

√ Lean dizajn

√ Analiza podataka

√ Kreiranje novog procesa (tok, mesto upotrebe, vučenje, kvalitet, takt)

√ Lean alati (npr. mesto upotrebe i vizualne kontrole)

 • Planiranje zasnovano na potražnji – kako planirati resurse neophodne za rad u Lean okruženju koristeći sledeće:

√ raspored ciklusa i praćenje, i

√ planiranje kapaciteta i profili reagovanja

 • Vući od kupaca kroz isporuku –  gledati kako da se značajno smanji vreme čekanja kupca i povećanje zadovoljstva kupaca koristeći sledeće:

√ strategiju zaliha gotovih proizvoda,

√  podatke o prodaji na mestu,

√  planiranje proizvodnje,

√  kontrola materijala, i

√  Kanban