Program seminara

 

Naziv seminara: LEAN KONCEPT MENADŽMENTA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
Lokacija: Lokacija korisnika seminara ili u Centru za obuku CIM Grupa d.o.o.
Datum: Po dogovoru
Vreme: U danima seminara od 10 – 14,30 h
Predavač: Prof.dr Vojislav Stoiljković

 

Satnica Tačke

Prvi dan

10,00 – 10,05 Otvaranje trodnevnog seminara na temu LEAN KONCEPT MENADŽMENTA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
10,05 – 10,20 Predstavljanje učesnika seminara
10,20 – 10,50 Mala i srednja preduzeća
10,50 – 11,00 Kratka pauza
11,00 – 11,45 Primena Lean u malim i srednjim preduzećima
11,45 – 12,00 Kafe pauza
12,00 – 12,15 Šta je Lean?
12,15 – 12,25 Kratka istorija Lean koncepta
12,25 – 12,50 Lean principi
12,50 – 13,00 Kratka pauza
13,00 – 14,00

Vežba 1: Tok serije i tok jednog komada

Vežba 2: Usko grlo u procesu

14,00 – 14,30 Diskusija, pitanja i odgovori
14,30 Završetak prvog dana seminara
Drugi dan
10,00 – 10,15 Lean alati
10,15 – 10,50 5S – sortiranje, uređenje, čišćenje, standardizacija, održavanje
10,50 – 11,00 Kratka pauza
11,00 – 11,45 Kaizen – Lean alat za kontinuirano poboljšanjeRealizacija Kaizen događaja
11,45 – 12,00 Kafe pauza
12,00 – 12,25 Mapiranje procesa – SIPOC modle
12,25 – 12,50 Mapiranje toka vrednosti sa realnim primerima
12,50 – 13,00 Kratka pauza
13,00 – 14,00

Vežba 3: Vežba 3 – Identifikovanje rasipanja u procesu

i predlaganje Lean alata za smanjenje identifikovanog rasipanja. U vežbi se koristi karta procesa koja je snimljena za određeni proces

14,00 – 14,30 Diskusija, pitanja i odgovori
14,30 Završetak drugog dana seminara
Treći dan
10,00 – 10,25 Lean alat – Brza promena (SMED)
10,25 – 10,50 Lean alat – Heijunka (nivelisanje opterećenja)
10,50 – 11,00 Kratka pauza
11,00 – 11,25 Lean alat Kanban – Kanban sa jednom i dve kartice – Primeri primene Kanban metoda
11,25 – 11,50

Vežba 4 – Kanban sa 2 kutije

11,45 – 12,00 Kafe pauza
12,00 – 12,25 Standardni rad – primeri standardnog rada
12,25 – 12,50 Gemba šetnja
12,50 – 13,00 Kratka pauza
13,00 – 13,30 Lean transformacija organizacijeStvaranje infrastruktura za Lean i školovanje zaposlenih – Lean žuti pojas, Lean zeleni pojas, Lean crni pojas – Uloge i odgovornosti u Lean transformaciji: Menadžer toka vrednosti, lider tima, članovi tima, sponzor
13,30 – 14,00 Gde početi Lean transformaciju u malim i srednjim preduzećima? – Kaizen događaji – Lean projekat – Čarter za projekat – Izbor tima za realizaciju Lean projektaŠirenje naučenih lekcija unutar organizacije i izvan organizacije
14,00 – 14,30 Diskusija, pitanja i odgovori
14,30 Završetak seminara