Lean pristup u rešavanju problema sa listama čekanja u zdravstvu Srbije (1)

Lean pristup u rešavanju problema sa listama čekanja u zdravstvu Srbije (1)