U cilju smanjenja troškova i poboljšanja zdravstvene nege, zdravstvene ustanove i stručnjaci istražuju inovativne pristupe i metode koje smanjuju medicinske greške, koje se mogu sprečiti, poboljšati nega i bezbednost pacijenta i smanjiti troškovi zdravstvene zaštite. Zdravstvene ustanove sve više implementiraju Lean operativne principe i prakse. Primenom Lean metodologije u postojećim sistemima i procedurama, velike zdravstvene ustanove postižu značajna poboljšanja u bezbednosti pacijenta i istovremeno smanjuju troškove. Već duže od 10 godina zdravstvene organizacije u svetu implementiraju Lean koncept i tako sprovode transformaciju koja omogućava da se uradi više sa manje.

2009. godine nastala je HEALHCARE VALUE NETWORK mreža kao partnerstvo između ThedaCare Center za Healthcare Value i Lean Enterprise Institut (LEI) – dva svetska lidera u Lean razmišljanju.  Centar i LEI koriste svoje jedinstvene poglede i 20 godina Lean iskustva da pomognu članovima mreže da suštinski poboljšaju pružanje zdravstvene nege. Healthcare Value Network objedinjuje zdravstvene lidere posvećene pružanju nege visokog kvaliteta, isplativu negu primenom Lean koncepata.

Članovi HEALHCARE VALUE NETWORK mreže širom Amerike (slika ispod) razvijaju ravnopravne odnose, razmenjuju znanje, sprovede eksperiment u realnosti i pristupaju najboljim resursima da ubrzaju Lean transformaciju svoje organizacije.

healthcare value network

Organizacije u HEALHCARE VALUE NETWORK

12. avgust 2012. godine je početak Lean zdravstva u Kini.Zamenik ministra zdravlja Kine je prisustvovao skupu posvećenom pokretanju Lean u zdravstvu Kine, podržao je tu ideju i ohrabrio učesnike da nastave saradnju.

delegation lean u zdravstvu

Zamenik ministra zdravlja Kine Mr. HUANG Jiefu zadužen za Lean zdravstvo sa članovima američke delegacije

Lean Healthcare Transformation Summit ima dugu tradiciju održavanja u USA. Na narednoj slici se vide učesnici petog godišnjeg Lean HealthcareTransformationSummit-a, održanog od 4-5. juna 2014. godine u Los Angeles-u.

ucesnici healthcare transformation konferencije

Učesnici Lean HealthcareTransformationSummit-a održanog od 4-5. juna 2014. godine

 U Americi, počev od federalne vlade, pa do vlada pojedinih država uveliko  već sprovode Lean transformaciju ili su na putu da to urade.[1] Nadalje će se dati kraći prikaz samo za neke države koje su otišle najdalje u Lean transformaciji.

Lean transformacija države Washington

Vlada države Washington je dugo bila nacionalni lider u prilagođavanju proverenih metoda i alata iz privatnog sektora za merenje i poboljšanje performansi državne uprave. Od 2005. godine, koriste se inicijative poput programa Odgovornost menadžmenta državne uprave i performanse (Government Management Accountability and Performance – GMAP) i alati za Lean poboljšanje procesa i za poboljšanje individualnog učinka državnih agencijama.

Guvernerka države Washington donela je 15. decembra 2011. godine IZVRŠNU NAREDBU 11-04[2] kojom je pokrenula LEAN TRANSFORMACIJU u državi Washington. U toj izvršnoj naredbi stoji:

S OBZIROM da naša trenutna ekonomska klima sa nižim prihodima i većom potražnjom za uslugama zahteva da državna vlada nastavi da modernizuje operativne procese i odredi prioritete ograničenim resursima; i

S OBZIROM da građani države Washington očekuju od državne vlade da isporuči potrebne usluge sa inovacijama, efikasno i sa integritetom; i

S OBZIROM da moramo da nastavimo da transformišemo vladu u vise Lean, organizaciju 21. veka, koja je efektivnija i efikasnija i da postavimo svoju državu na putanju koja obezbeđuje jaku finansijsku osnovu za godine koje dolaze; i

S OBZIROM da je država Washington, uz dugogodišnju posvećenost korišćenja alata za poboljšanje performanse vlade, već prihvatila Lean filozofiju kod nekoliko agencija koje izveštavaju o rezultatima koji pokazuju smanjenje rasipanja, eliminisanje kašnjenja, uštede novac i pružanje kvalitetne usluge za javnost; i

S OBZIROM da je država Washington već uspostavila jaku kulturu menadžmenta performansom kroz Government Management, Accountability and Performance (GMAP), alat menadžmenta koji se oslanja na merenje performanse za disciplinovan pristup odlučivanju; i

S OBZIROM da se Lean nadovezuje na GMAP program, kao dokazan pristup menadžmenta koji je korišćen u širokom spektru javnih i privatnih organizacija, da poveća zadovoljstva kupaca i moral zaposlenih, poboljša produktivnost, eliminiše rasipanja u procesima i poboljša kvalitet proizvoda i pruženih usluga; i

S OBZIROM da se Vlada udružila sa Lean ekspertima u privatnom sektoru da nauči kako da primeni Lean metode i alate da eliminiše rasipanja, uštedi vreme, standardizuje tok rada, smanji broj zaostalih predmeta i smanjiti složenost procesa; i

S OBZIROM da je država Washington već viđena kao model za prakse poboljšanja performansi koje podstiču inovativne i odgovorne načine pružanja dobara i usluga; i

S OBZIROM da je neophodno da državni organi preduzmu dodatne korake da urade više sa resursima koje imaju na raspolaganju.

Ja, Christine O. Gregoire, guverner države Washington, na osnovu moći koju mi daje Ustav države i zakoni naređujem i usmeravam na sledeće: Svi izvršni direktori kabineta agencija da počnu primenu Lean kao što sledi:

  1. Učenje o Lean principima, konceptima i alatima
  2. Kompletiranje Lean projekata do 31. avgusta 2012.
  3. Raspoređivanje napora u izgradnji kapaciteta za Lean, kao i ugrađivanje Lean u kulturu agencije i
  4. Izveštavanje Kabineta guvernera o Lean rezultatima i naučenim lekcijama do 31. avgusta 2012.

Osoblje guvernera nadležno za odgovornost i performanse će raditi sa unutrašnjim i spoljnim partnerima da:

  1. Obezbedi celom poduhvatu smernice o pokretanju Lean implementacije;
  2. Obezbedi opcije resursa da pomogne agencijama u Lean raspoređivanju;
  3. Razvije mapu puta poduhvata za efikasnu implementaciju Lean, uključujući i Lean put učenja za lidere, praktičare, menadžere, supervizore i zaposlene; i
  4. Izveštava o napretku i rezultatima agencije i interagencije o Lean implementaciji.

Najkasnije oktobra svake godine, osoblje guvernera za odgovornost i performanse podnosi izveštaj guverneru o napretku državnih organa u sprovođenju odredaba ove naredbe.

Ova izvršna naredba stupa odmah na snagu.

Potpisan i overen službenim pečatom države Washington na  dan 15. decembra 2011., u Olimpiji, Washington.

Od:

/ s /

_________________________

Christine O. Gregoire guverner

Lean transformacija države Wisconsin

Kao što je  to uradila država Washington, uradila je i država Wisconsin. Guvernet te države Scott Walkere doneo je Izvršnu naredbu # 66 koja se odnosi se na inicijativu “Lean Vlada” države Wisconsin.[3] U toj naredbi guverner Scott kaže da, ako žele da kreiraju nova radna mesta i da promovišu ekonomski rast, Vlada mora da radi efikasno kao što radi biznis. Prema naredbi guvernera to može da im omogući inicijativa „Lean Vlada“, tako što će im obezbediti okvir za donošenje odluka zasnovanih na činjenicama, da omogući pozitivnu promenu procesa i da vodi kontinuiranom poboljšanju koristeći strukturiran pristup. U toj naredbi se nadalje kaže da su  inicijative “Lean Vlada” sredstvo za vladu države da poveća efikasnost u službi kupaca i da obezbedi sigurnije i usmerenije radno mesto za zaposlene.

Kao primer uspešne implementacija Lean inicijativa, guverneru Scottu su poslužile uspešne kompanije poput Starbucks, 3M, Alliant Energy, Theda-Care Health Systems, Caterpillar, Mercury Marine, i Quad Graphics, Inc. čija iskustva u biznisu može i treba da koriste u svojoj inicijativi “Lean vlada” za povećanje efikasnosti. Tome treba dodati, kako se navodi u Izvršnoj naredbi #66, da su države Iowa,  Minnesota, and Connecticut već uspešno implementirale inicijative „Lean Vlada“.

Veliki broj primera primene Lean u svetu možete videti u novoj knjizi LEAN TRANSFROMACIJA SRBIJE koju je pripremio prof.dr Vojislav Stoilković.

[1]http://www.wsdot.wa.gov/NR/rdonlyres/3CEB019E-77EE-40D2-877D-3F75FED0C99D/0/LeanPracticesinGovernmentSynthesisUpdate112013.pdf

[2]http://www.governor.wa.gov/office/execorders/eoarchive/eo_11-04.pdf

[3] https://docs.legis.wisconsin.gov/code/executive_orders/2011_scott_walker/2012-66.pdf