Vizuelna kontrola obezbeđuje informaciju za vođenje svakodnevnih aktivnosti. Saobraćajni signali i znaci su najbolji opšti primeri. To je snažan alat koji omogućava donošenje odluke na mikro nivou. Slika ispod rezimira različite vrste vizuelne kontrole i daje primere.

vizuelna kontrola

Različite vrste vizuelne kontrole

Postoji tri nivoa kontrole koje uređaji za izbegavanje greške mogu da ostvare:

Nivo 1 Indikatori – daju informacije o trenutnom okruženju, oblasti, odeljenju ili procesu (u saobraćaju to su saobraćajni znaci). Pasivni su i ljudi ih mogu i ne moraju primetiti i odgovoriti na njih. Vizuelna kontrola prvog nivoa može biti znak koji prikazuje proceduru „trostruke provere“ za lekove koji se rastvaraju. Drugi primer može da bude „upozorenje na alergiju“ koje je označeno crvenom bojom na kartonu pacijenta i ID narukvici.

Nivo 2Signali – koji pokreću audio ili vizuelni alarm koji bi trebalo da vam privuče pažnju i predstavlja upozorenje da će se javiti greška ili defekt (semafori su dobar primer signala). Ljudi i dalje mogu da ignorišu ove signale, ali su svesni da nešto nije u redu. Vizuelne kontrole drugog nivoa mogu biti unete u medicinske evidencije pacijenta na računaru i može se javiti vizuelno ili audio upozorenje ako postoji mogućnost za interakciju lekova. Ako je pacijentu propisan kodein, a on je alergičan na ovaj lek, program bi izbacio „med/alert“ na ekranu.

Nivo 3Fizičke ili elektronske kontrole – ograničavaju ili sprečavaju da se nešto desi zbog negativnog uticaja koji će imati na proces ili oblasti (ovo se uglavnom nazivaju uređaji za izbegavanje greške – primer rampe na prelazima pruga)). Vizuelne kontrole trećeg nivoa mogu biti mehaničke veze za medicinske gasove, kao što su kiseonik ili nitrogen. Svaki od ovih uređaja ima pristup otvorima koji odgovaraju samo određenom gasu, kiseoniku za kiseonik i nitrogenu za nitrogen.

Evo primera nekih tipovi uređaja:

 • Svakodnevni život – znaci na putu, ključevi za kola, priključci za računar, poklopac za rezervoar za gorivo itd.
 • Uređaji sa senzorima – frižider zvoni ako je ostavljen otvoren, mobilni koji vas opominje da je prazna baterija, automatsko uključenje svetla kada padne mrak itd.
 • Uređaji koji upozoravaju – indikator da ste prekoračili brzinu u naseljenom mestu, indikator da niste vezali pojas u kolima, indikator da su vam otvorena vrata, da je pregorela sijalica itd.
 • Uređaji za isključenje – bezbednosne ručice kosilici za šišanje trave, automatsko isključenje dnevnog svetla kada se ugasi motor automobila itd.
 • Uređaj za automatsko isključenje električne energije u sobama u hotelima kada gost izađe iz sobe – tako ne može da dođe do požara.

Dodatni primeri:

 • Prekidači ograničenja
 • Senzor koji reaguje i pali svetlo na pokret
 • Senzor za otvaranje slavine za pranje ruku
 • Laserski senzor pomeranja
 • Sistemi sa kamerama
 • Brojači i merači vremena
 • Fotoelektrični senzor
 • Ultrazvučni senzori
 • Instrumenti za merenje procesa
 • Specijalni senzori
 • Senzori za merenje otkucaja srca tokom kretanja
 • Senzori za merenje krvnog pritiska tokom kretanja itd.