CIM Lean Six Sigma nudi sveobuhvatan program u Lean metodologiji. Ovaj program omogućava profesionalcima da slede obrazovni fokus u Lean tehnike i implementaciju do profesionalne certifikacije.

Lean prožima sve što radimo. To je disciplina usmerena na eliminisanje rasipanja (japanska reč muda) i varijabilnost kroz preduzeća (ustanove), a ona nalaže da svaka aktivnost kompanije dodaje vrednost za kupce.

Lean podstiče zaposlenog – od pogona, klinike, kancelarije, preko poslovnog poduhvata, u višem menadžmentu. To omogućava saradnicima da prebace svoj fokus sa toga koliko brzo oprema radi, na to koliko brzo se proizvod ili usluga kreće i kako se procesi usklađuju u okviru preduzeća, bolnice, ustanove, kancelarije. Od zaposlenih se stalno traži da razmišljaju o novim načinima za pokretanje biznisa – koji pokreće inovativno razmišljanje i bolje načine da služi korisnicima.

Učesnici će dobiti nivo zeleni pojas razumevanja Lean, vrednosti, Lean principa, mapiranja toka vrednosti, Lean alata za postizanje uspešne implementacije projekta i implementaciju procesa koji dodaju vrednost. Po kompletiranju svih uslova za program, učesnik će, od organizatora kursa, dobiti sertifikat kao Lean Green Belt.

Ciljevi Lean Green Belt programa su:

 • Da bude izložen istorijat Lean i doprinosi ljudi koji su razvili Lean
 • Da se učesnici upoznaju sa Lean filozofijom
 • Da se učesnici upoznaju sa pet Lean principa
 • Da učesnik postane znalac u primeni osnovnih Lean alata
 • Da učesnik postane upoznat kako da sprovede Lean projekat, koristeći mapu puta za implementaciju Lean

Program za Lean zeleni pojas je kombinacija predavanja i primenjenog projekta. Tokom dva meseca, predavanja se odvijaju prve nedelje u mesecu, a preostale tri nedelje učesnici rade na realizaciji odabranog Lean projekta, koji je značajan za organizaciju iz koje dolazi učesnik. Učesnici kursa će se fokusirati na sledeće teme:

 • Uvod u Lean
 • Uvod u stratešku vrednost procesa
 • Lean principi
 • Kreiranje mape puta za Lean
 • Identifikovanje strateške vrednosti preko strateške procene
 • Lean fokus na vrednost
 • Lean metrike
 • Ključni pokazatelji učinka za Lean uspeh
 • Mapiranje toka vrednosti
 • Primena Lean u fabrici / bolnici / javnoj upravi / kancelariji
 • Realizovanje Lean programa
 • Koristi od uvođenja Lean

Format programa obuke

Devetonedeljni program ima definisan datum početka i završetka datuma za obuku. Program obezbeđuje učesnike potrebnom literaturom koja je raspoloživa (Knjige autora prof.dr Vojislava Stoiljkovića: LEAN U ZDRAVSTVU; LEAN TRANSFORMACIJA SRBIJE). Predavač na kursu je moderator koji će podržati učesnike I olakšati im da realizuju svoj Lean projekat tokom 9 nedelja.

Online materijali pružaju vežbe za vežbanje alata i koncepta, analizu slučaja u proizvodnji / zdravstvu / javnoj usluzi i u transakcionom području. Pored toga, učesnici će imati i interaktivne diskusije sa drugim učesnicima i predavačem. Učesnici imaju 60 dana nakon završetka Lean programa da završe i podnesu svoje konačne projekte za certifikaciju.