Kako je navedeno u uvodu ove knjige autor je tražio način kako da „učini vidljivom“ ideju o uvođenju Lean koncepta u zdravstvene ustanove u Srbiji. Odgovor je našao u razumevanju prof.dr Borislava Kamenova, vd. direktora Kliničkog centra Niš početkom 2012. godine koji je razumeo značaj uvođenja Lean koncepta u zdravstvu. Predložio je da se najpre realizuje Lean projekat 01-2012 po nazivom: Poboljšanje procesa zbrinjavanja novorođenih beba u Kliničkom centru Niš. Jedan od razloga zašto je odabran ovaj proces je u činjenici da je 2012. godina bila proglašena za „Godinu beba“. Drugi razlog je bio da se kvalitet zdravstvene ustanove ocenjuje i prema smrtnosti novorođenih beba. Treći razlog je bio da ovaj proces povezuje tri klinike: Kliniku za ginekologiju i akušerstvo – KGA, Kliniku za dečje interne bolesti – KDIB i Kliniku za dečju hirurgiju i ortopediju – KDHO. Prva dva razloga vode ka poboljšanju procesa na pojedinim klinikama, a treći razlog omogućava da se vidi šira slika i da se uklone barijere koje su postajale između tri navedene klinike. Uklanjanje barijera i omogućavanje da proces „teče“ kroz sve tri klinike, jer se novorođena beba, koja se rodi na KGA, ukoliko dođe do komplikacija prebacuje na KDIB ili na KDHO (Stoiljković, 2013 – knjiga: Lean u zdravstvu).

Definisanje čartera na projektu i izbor tima

Prvi korak na realizaciji Lean projekta 01-2012 bio je da se definiše čarter na projektu. Ovaj dokument je pripremio autor knjige u saradnji sa vd. direktorom KCN prof.dr Borislavom Kamenovim.

Čarter na projektu

Lean projekat 01-2012: Poboljšanje procesa nege novorođenih beba u Kliničkom centru Niš

Čarter tima

Misija

Proceniti i poboljšati  Proces zbrinjavanja novorođenih beba u Kliničkom centru Niš, uključivanjem stručnog osoblja sa klinike za ginekologiju i akušerstvo, klinike za dečje interne bolesti i klinike za dečju hirurgiju i ortopediju koji će koristiti Lean alate.

Granice procesa: Ovaj proces počinje porođajem trudnice, a završava se otpustom majke i novorođene bebe iz Kliničkog centra Niš.

Rezultati

Tim će snimiti proces primenom SIPOC modela, snimiti kartu toka procesa i kartu toka vrednosti kako bi ostvario sledeće postavljene ciljeve:

Smanjenja smrtnost novorođenih beba za 80% u narednih 6 meseci

Smanjenje vremena trajanja procesa – boravka novorođene bebe od rođenja do izlaska za 20%.

Smanjenje broja neodgovarajućih dijagnoza zdravlja novorođene bebe za 80%

Smanjenje premeštanja novorođene bebe sa klinike na kliniku za 50%

Poboljšanje zadovoljstva pacijenta – trudnica za 50%

Trenutno stanje u procesu zbrinjavanja novorođenih beba u Kliničkom centru Niš

U procesu zbrinjavanja novorođenih beba u Kliničkom centru Niš postoje problemi koji dovode do smrtnosti novorođenih beba. Navesti podatke koji ukazuju na „platformu koja gori“ i na kojoj treba što pre da se „ugasi vatra“, odnosno da se nađu koreni uzroka i otklone problemi koji se javljaju u procesu zbrinjavanja novorođenih beba u Kliničkom centru Niš.

Rezultati

 1. Izraditi kartu procesa aktuelnog stanja i budućeg stanja za Procesa zbrinjavanja novorođenih beba.
 2. Izraditi kartu toka vrednosti aktuelnog i budućeg stanja za Procesa zbrinjavanja novorođenih beba.
 3. Izraditi i implementirati novi standardni rad za Proces zbrinjavanja novorođenih beba.
 4. Izraditi Radni list analize prevencije ispada kako biste obezbedili izbegavanje greške u bilo kojoj promeni procesa.
 5. Obučiti novo osoblje za nove standarde. Implementirati 5S program na Klinici za ginekologiju i akušerstvo, Klinici za dečje interne bolesti i Klinici za dečju hirurgiju i ortopediju.
 6. Nadgledati promene (i prilagoditi ako je potrebno) kako bi se osiguralo da se promene kontrolišu i održavaju tokom vremena.
Očekivani obim/Pristup/Aktivnosti

 1. Obim ovlašćenja tima i fokus su: Procesi posle porođaja trudnice, lečenje novorođene bebe na klinici za ginekologiju i akušerstvo, klinici za dečje interne bolesti i klinici za dečju hirurgiju i ortopediju. Promene tokom događaja treba da odobri Vlasnik procesa i menadžer odgovarajuće klinike uz komunikaciju sa drugim zainteresovanim stranama ako je potrebno.
 2. Ovaj pristup će koristiti Lean metodologiju mapiranja toka vrednosti kako bi se ostvarili rezultati.
 3. Realizovati jednonedeljne Kaizen događaje za implementaciju predloženih Lean alata u cilju poboljšanja procesa. Uključiti i druga odeljenja radi podrške tokom događaja.
Faktori usaglašavanja sa strategijom

Vreme boravka novorođene bebe u Kliničkom centru i smrtnost

 • Smanjena smrtnost novorođenih beba za 80% u odnosu na sadašnje stanje u narednih 6 meseci
 • Efikasnost (smanjeno vreme uspostavljanja ispravne dijagnoze, smanjeno vreme prebacivanja novorođene bebe u drugu kliniku, eliminisanje nepotrebnih aktivnosti i transportovanja bebe …)
 • Rast (povećanje korišćenja raspoloživog kapaciteta i smanjenje broja situacija kada dolazi do kritičnih situacija po zdravlje novorođene bebe)
 • Klinička efektivnost (nega od strane lekara na klinici za ginekologiju i akušerstvo, klinici za dečje interne bolesti i klinici za dečju hirurgiju i ortopediju se fokusira na trenutne uslove, dok je nega lekara u lancu procesa kroz koje prolazi novorođena beba fokusirana na kratkoročne i dugoročne potrebe zdrave bebe koja napušta Klinički centar u Nišu).
Timski proces
Deo procesa Učestalost Ciljna grupa/distribucija
Provera interesenata
 • Dnevno, tokom 30-60 dana događaja
 • Članovi tima, lično, za sve interesente
 •  Članovi tima, lično, za sve interesente
Distribucija informacija
 • Jednom nakon prvog pripremnog sastanka
 • Dnevno nakon svakog dana događaja
 • 30-60 prateće aktivnosti
 • Od tima interesentima, nakon prvog pripremnog sastanka
 • Od tima celom osoblju
 • Od tima interesentima, nakon prvog pripremnog sastanka
 • Od tima celom osoblju
Sastanci tima
 • Pripremni sastanci na početku projekta i svake nedelje po jedan sastanak
 • Dnevno, tokom događaja, nedeljne prateće aktivnosti
 • Tim, vlasnik procesa, pomagač, šampion
 

 • Tim, vlasnik procesa, pomagač, šampion
 • Tim, vlasnik procesa, pomagač
Izveštavanje o statusu
 • 30-60 prateće aktivnosti i izveštaji
 • Tim, vlasnik procesa, pomagač, šampion
 •  Tim, vlasnik procesa, pomagač, šampion

Očekivani rezultati

Koristi (Koje su dobiti od rezultata?) Metrika (kako će se rezultati meriti?)
 1. Smanjena smrtnost novorođenih beba za 80% u narednih 6 meseci
 2. Smanjeno vreme trajanja procesa – boravka novorođene bebe od rođenja do izlaska za 20%
 3. Smanjeno vreme broj neodgovarajućih dijagnoza zdravlja novorođene bebe za 80%
 4. Smanjeno premeštanje novorođene bebe sa klinike na kliniku za 50%
 5. Poboljšano zadovoljstvo pacijenta za 50%
 6. Broj smrtnosti novorođenih beba se meri nedeljno
 7. Meri se za svaku novorođenu bebu od prijema trudnice do otpusta zdrave bebe
 8. Meri se broj neodgovarajućih dijagnoza nedeljno
 9. Meri se broj premeštanja novorođenih beba sa klinike na kliniku nedeljno
 10. Zadovoljstvo trudnica / pacijenta se meri nedeljno i računa se prosek rezultata
 

 1. Broj smrtnosti novorođenih beba se meri nedeljno
 2. Meri se za svaku novorođenu bebu od prijema trudnice do otpusta zdrave bebe
 3. Meri se broj neodgovarajućih dijagnoza nedeljno
 4. Meri se broj premeštanja novorođenih beba sa klinike na kliniku nedeljno
 5. Zadovoljstvo trudnica / pacijenta se meri nedeljno i računa se prosek rezultata
Pretpostavke

 • Broj novorođenih beba u Kliničkom centru u Nišu će ostati isti kao i do sada.
 • Rukovodstvo Kliničkog centra u Nišu i osoblje  na klinikama za ginekologiju i akušerstvo, klinici za dečje interne bolesti i klinici za dečju hirurgiju i ortopediju će podržati promenu.
Rizici

 • Osoblje klinika za ginekologiju i akušerstvo, klinici za dečje interne bolesti i klinici za dečju hirurgiju i ortopediju neće pratiti nove standarde.
 • Neki interesenti neće podržati promenu.
Interni problemi

 • Lekari nisu angažovani nakon što se novorođena beba uputi sa jedne na drugu kliniku.
 • Neslaganje lekara pri davanju dijagnoze o bolesti novorođene bebe.
 • Ne postoji multidisciplinarni tim lekara sa 3 klinike pri određivanju dijagnoze bolesti novorođene bebe
 • Loša komunikacija između klinika za ginekologiju i akušerstvo, klinici za dečje interne bolesti i klinici za dečju hirurgiju i ortopediju.
Eksterni problemi

 • Nedovoljno razumevanje društvene zajednice za potrebnim resursima na klinikama za ginekologiju i akušerstvo, klinici za dečje interne bolesti i klinici za dečju hirurgiju i ortopediju
 • Pritisak javnosti i ružna slika koja se stvara o radu klinike za ginekologiju i akušerstvo, klinici za dečje interne bolesti i klinici za dečju hirurgiju i ortopediju.

 

Vremenski okvir za realizaciju projekta: Prvi deo projekat treba da bude realizovan u periodu od 01.02. – 31.05.2012. godine. Nakon toga nastaviti kontinualno poboljšanje na svakoj od klinika obuhvaćenih ovim projektom.
Lokacija/Revizija #                                                                                                   Poverljivo

 

U Nišu, 23.01.2012.                                 Generalni direktor Kliničkog centra Niš

Prof.dr Borislav Kamenov

 

Pošto je definisan čarter na projektu bilo je potrebno da se odredi multidisciplinarni tim koji će realizovati Lean projekta 01-2012. Posle konsultacija sa vodećim ljudima sa 3 navedene klinike vd. direktor KCN je formirao tim za Poboljšanje procesa zbrinjavanja novorođenih beba u sledećem sastavu:

Ostale detalje o realizaciji ovog projekta možete videti u knjizi LEAN U ZDRASTVU na adresi (https://www.google.com/search?sourceid=navclient&aq=&oq=lean+u+zdravstvu&ie=UTF-8&rlz=1T4GGNI_enDE510&q=lean+u+zdravstvu&gs_l=hp…0i22i30j41l3.0.0.0.4936………..0.Z7GTdrSB8g8 )