Kurs Kaizen događaj traje 1 dan. Ovaj kurs je namenjen liderima i članovima timova za realizaciju Lean projekata. Poznato je da se poboljšanje procesa u Lean konceptu ostvaruje inkrementalno, svakog dana, od strane svakog zaposlenog, na svakom radnom mestu i to najčešće kroz realizaciju Kaizen događaja.

Kaizen je nastao u Japanu posle Drugog svetskog rata. Reč Kaizen znači “kontinualno poboljšanje“. Ona dolazi iz japanske reči 改 (“kai“), što doslovno znači “promena” i 善 (“zen“) što znači “dobar” ili „na bolje“. Kaizen filozofija se dakle izvlači iz japanske reči kai, što na zapadu najčešće znači “kontinualno” i zen što znači “poboljšanje” ili “mudrost“. Kaizen menadžment filozofija, dakle, definiše se kao činjenje “kontinualnog poboljšanja“- lagano, inkrementalno ali konstantno. Iznenađujuće je, da iste japanske reči (Kaizen) znače na kineskom “akcija za popraviti” (Stoiljković, 2013).

Definicija Kaizen može da se da i ovako:

Kaizen = Kai (odvojiti i napraviti novo)            

             Zen (misliti kako da pomognete drugima)

Kaizen = Misaone akcije kontinuanlog poboljšanja!

Sadržaj kursa

Učesnici kursa će steći veštine da učestvuju u realizaciji Kaizen događaja tako što će saznati:

 • Šta je Kaizen metod?
 • Koje vrste Kaizen metode se koriste za poboljšanje?
 • Ko pokreće Kaizen događaj i ko imenuje članove tima za realizaciju Kaizen događaja?
 • Rešenja za imenovanje lidera i članova tima za Kaizen događaj
 • Kako se piše čarter za Kaizen događaj?
 • Primer čartera za 5S Kaizen događaj
 • Tri faze u realizaciji Kaizen događaja: Faza 1 – planiranje i priprema; Faza 2 – realizacija događaja u trajanju 3 do 5 dana; Faza 3 – predstavljanje rezultata i praćenje
 • Ček lista za proveru svake faze Kaizen događaja
 • Dokumenta i formulari koji prate Kaizen događaj: Plan rada za Kaizen događaj; Oglasna tabla za Kaizen događaj; Master Kaizen radni list; Kaizen novosti;
 • Završni sastanak posle Kaizen događaja
 • Naučene lekcije i pružanje znanja unutar i izvan organizacije o Kaizen događaju

Format programa obuke

Kurs Kaizen događaj se realizuje kroz predavanje i praktične vežbe koje su povezane sa 5S Kaizen događajem. Učesnici kursa će pored upoznavanja sa značajem Kaizen metode imati priliku i da sami napišu čarter za planirani Kaizen događaj u njihovoj organizaciji, kao i da definišu program odvijanja Kaizen događaja u trajanju od  3 dana. U praktičnom delu učesnici kursa će biti u prilici da izvrše razvrstavanja predmeta u jednoj prostoriji, stavljanjem crvenih etiketa na predmete koji treba da se uklone iz te prostorije.

Slede slike sa Kaizen 5s događaja u Kliničkom centru Niš.

kaizen dogadjaj