Heijunka – nivelisanje opterećenja

Postoji razlog što je Heijunka blok u temeljima Toyota kuće, ili Lean kuće, kako je neki zovu. Kratak odgovor je stabilnost u radu. Toyota kuća ili TPS  (Toyota Production System) kuća, je velika metafora za Toyota proizvodni sistem. TPS kuća se zasniva na ideji da “podeljena kuća ne može opstati“, navodeći velikog Abrahama Linkolna, koji je to citirao iz Biblije. To znači da svaki deo kuće ima ulogu i ima specifičnu namenu.

Temelj kuće je kritičan. Blok u tom temelju je Heijunka. Heijunka je japanski termin za opisivanje “balansiranja – nivelisanja proizvodnje”. Razlika između “balansiranja potražnje” i “balansiranja proizvodnje” je važno zbog toga što ne možemo da kontrolišemo potražnju (ne znamo za koliko će pacijenata biti potrebno da se uzme biološki materijal u jednom danu). Ono što možemo kontrolisati je stopa opterećenja – informacije, materijal, sirovine, poluproizvodi, gotova roba i ispunjenje potražnje ili stvarna proizvodnja.

Jedan od izazova Heijunka je u njegovoj primeni. U zavisnosti od industrije i biznisa u kome ste, primena će generalno morati da se prilagodi. Ali princip ostaje isti – za traženi nivo proizvodnje / usluge, kreirati stabilnost i predvidljivost. Za implementaciju Heijunka, važno je da se identifikuju intervali pomeranja. Heijunka metod odgovara japanskom terminu Mura (slika ispod).

neijunke mura

Heijunka se obraća Mura

Primer primene Lean alata Heijunka u Centru za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Niš

Centar za medicinsku biohemiju prima i obrađuje svakog dana biološke materijale koji stižu sa klinika KCN i iz prijemne ambulante za pacijente, koji su upućeni u CMB. Prijem epruveta sa biološkim materijalima je neravnomeran i nema nivelisanja broja uzoraka u toku dana. To znači da u nekom vremenu u toku dana, a to je obično u jutarnjim satima, stiže veliki broj epruveta, a kasnije je taj broj mali.

Na osnovu prikupljenih podataka urađene su kontrolne karte za prijem uzoraka iz prijemne ambulante i sa klinika KCN. Analiza tih kontrolnih karata, kao i Pareto analiza omogućila je timu da predloži balansiranje opterećenja prijema uzroka i da dramatično skrati vreme ispitivanja biološkog materijala.

Posle primene Heijunka preuzimanje uzoraka sa klinika bi vršio laboratorijski tehničar zaposlen u Centru za medicinsku biohemiju. Na taj način bi bio obezbeđen Lean princip – VUČENJE od strane nizvodnog procesa. Naime, laboratorijski tehničar bi prema definisanom redosledu preuzimanja uzoraka sa klinika odlazio do odgovarajuće klinike i preuzimao uzorke iz Kutije za balansiranje, koje se nalaze na navedenih 10 klinika. Time bi se izbegao sistem guranja (Push) koji dovodi do gomilanja uzoraka u CMB. Push sistem dovodi do velikog broja uzoraka koji se nalazi u procesu, što je poznato kao RAD U PROCESU, i to predstavlja rasipanje.

Da bi realizovali sistem vučenja (Pull), koji je osnova Lean koncepta, potrebno je definisati kutiju za balansiranje. Kutija za balansiranje je fizički uređaj (plastične kutije), koji čuva određenu količinu uzoraka sa biološkim materijalom koji se mora laboratorijski ispitati (ili pokupiti kako bi se završilo ispitivanje). Trebalo bi da bude jasno identifikovana uz Tabelu redosleda posla,koja treba da bude poslata klinikama i prijemnoj laboratoriji kao vizuelna pomoć.

Tabela ispod daje redosleda balansiranja koja prikazuje vreme za svaki proces toka vrednosti i tačnu količinu posla koji treba da se završi. Ova tabela pokazuje celu priču o procesu i trebalo bi je objaviti. Trebalo bi da se ove vrednosti ponovo računaju kada se zahtevi promene.

Za preuzimanje biološkog materijala će biti potrebno da imate šetača (laboratorijski tehničar) ili nekoga ko je odgovoran za prikupljanje biološkog materijala i isporuku tih uzoraka koji se nalaze u kutiji za balansiranje na klinici do određenih oblasti toka vrednosti, kao i za povraćaj rezultata ispitivanja.

Uređaj za balansiranje bi trebalo postaviti u zajedničkoj oblasti na svakoj klinici KCN i u prijemnoj ambulanti CMB. Preporučuje se da jedan tok vrednosti bude kreiran i postavljen u uređaj, a da se zatim ostali dodaju kada počne da radi efikasno. Na primer, na KGA klinici, kutija za balansiranje može da ima sledeće delove za: 1. Uzorci biološkog materijala, 2. Laboratorijski rezultati, i 3. Laboratorijske liste lekara.

Balansiranje – nivelisanje redosleda prijema uzoraka sa klinika

heijunke tabela

Tabela redosleda posla i karta standardnog rada bi trebalo da se postave na lokaciji uređaja za balansiranje.