Naša misija: Činiti procese boljim primenom Lean razmišljanja i praksi u Srbiji i šire.

POSAO LIDERA JE DA RAZVIJE LJUDE.

“Nema cilja, bez obzira na to koliko je mali, koji može da se postigne bez adekvatne obuke ” Taiichi Ohno, Toyota Poduduction System

“Svako je učitelj i svako je učenik.”, John Shook

LEAN SIX SIGMA WORLD CONFERENCE – 3-5. April 2018. – Pogledajte pregled tema i događaja na konferenciji na adresi   http://www.leanandsixsigma.org/resources/Documents/Documents-2018/AT_A_GLANCE_LSS2018.pdf    

Jedinstvene knjige u Srbiji o Lean konceptu za zdravstvo, usluge i državnu upravu i za proizvodnju, uključujući i novu reviziju standarda ISO 9001:2015.  Knjige mogu da se poruče preko e mail adrese: vojislav.stoiljkovic@cimlss.rs i biće isporučene pozećem ili po plaćanju po profakturi.

Knjige za Lean menadžment i ISO 9001: LEAN U ZDRAVSTVU, LEAN TRANSFORMACIJA SRBIJE, ISO 9001:205 I LEAN.

Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i Lean sistem menadžment su namenjeni poboljšanju procesa u kojima radimo. Primenjivanje dva različita sistema menadžmenta, koji imaju dva različita odeljenja sa neusaglašenim ciljevima, je rasipanje. Nova verzija ISO 9001:2015 će naterati organizacije da menjaju svoje sisteme menadžmenta kvalitetom. To pruža odličnu priliku za integraciju Lean koncepta menadžmenta u Sistem menadžmenta kvalitetom, koji se zasniva na standardu ISO 9001:2015. Organizacije treba da iskoriste pruženu priliku i da integrišu ta dva sistema menadžmenta u jedan.

Inostrano izdanje knjige LEAN IN HEALTHCARE

Lean in Healthcare

3 knjige sa ISBN brojem i kratkim prikazom

The 9th Annual Lean Healthcare Transformation Summit – JUNE 14 – 15  2018.:  CHICAGO – https://createvalue.org/events-around-the-world/summit-usa/

Više informacija na vojislav.stoiljkovic@cimlss.rs