Naša misija: Činiti procese boljim primenom Lean razmišljanja i praksi u Srbiji

LEAN U TIKKURILA ŠABAC I CIM Grupa d.o.o.

Tikkurila Šabac