Naša misija: Činiti procese boljim primenom Lean razmišljanja i praksi u Srbiji i šire.

Jedinstvene knjige u Srbiji o Lean konceptu za zdravstvo, usluge i državnu upravu i za proizvodnju, uključujući i novu reviziju standarda ISO 9001:2015.  Knjige mogu da se poruče preko e mail adrese: vojislav.stoiljkovic@cimlss.rs i biće isporučene pozećem ili po plaćanju po profakturi.

3 knjige

Knjige za Lean menadžment i ISO 9001: LEAN U ZDRAVSTVU, LEAN TRANSFORMACIJA SRBIJE, ISO 9001:205 I LEAN.

Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i Lean sistem menadžment su namenjeni poboljšanju procesa u kojima radimo. Primenjivanje dva različita sistema menadžmenta, koji imaju dva različita odeljenja sa neusaglašenim ciljevima, je rasipanje. Nova verzija ISO 9001:2015 će naterati organizacije da menjaju svoje sisteme menadžmenta kvalitetom. To pruža odličnu priliku za integraciju Lean koncepta menadžmenta u Sistem menadžmenta kvalitetom, koji se zasniva na standardu ISO 9001:2015. Organizacije treba da iskoriste pruženu priliku i da integrišu ta dva sistema menadžmenta u jedan.

3 knjige sa ISBN brojem i kratkim prikazom

Više informacija na vojislav.stoiljkovic@cimlss.rs