Rasipanja u procesu Pošto je snimljena karta procesa primenom SIPOC modela Lean tim ima priliku da identifikuje rasipanja koja se javljaju u procesu. Da bi članovi tima „naučili