Snimanje procesa po SIPOC modelu Kako je već rečeno u prethodnim materijalima svaka kompanija realizuje veći broj procesa u lancu od isporučioca, svojih procesa, do kupca. Svi procesi