Nova revizija standarda ISO 9001:2015 i Lean Nova revizija standarda ISO 9001:2015 i Lean QMS – sistem menadžmenta kvalitetom i Lean menadžment su namenjeni poboljšanju procesa u kojima