Promena tradicionalne kulture organizacije u Lean kulturu Promene u svetu Promene se u savremenom svetu odigravaju neverovatnom brzinom. Istorija beleži sa jedne strane stalni porast životnog veka ljudi