Faze realizacije projekta Lean transformacija kompanije i tranzicija u novi standard ISO 9001 2015. Prof.dr Vojislav Stoiljković, vojislav.stoiljkovic@cimlss.rs Lean Filozofija naglašava osnovnu premisu – “RADITI VIŠE SA MANJE”.