Lean Six Sigma obuke Lean Six Sigma su dva koncepta menadžmenta koji se već dugi niz godina primenjuju u cilju poboljšanja procesa. Lean omogućava pojednostavljenje i brže odvijanje