Timovi za realizaciju Lean Six Sigma projekata U ranije objavljenom postu LEAN SIX SIGMA OBUKE (http://www.cimlss.rs/lean-six-sigma-obuke/ ) bilo je reči o stručnjacima za Lean Six Sigma koncepte koji