Kako da organizacija postane Lean? Lean i doba znanja “Revolucija je zahvatila današnji… svet. Nijedan genije u prošlosti… nije mogao ni da zamisli današnji dubinski pomak u moći,