Prof.dr Vojislav Stoiljković Proces implementacije Lean u MSP-a (2) Gde započeti Lean implementaciju u MSPa Osnovni zadatak svake kompanije, pa i malih i srednjih preduzeća, je da smanje