Covid 19 i Lean Covid 19 je tema dana u svetu već duže od 3 meseca. Pandemija ove zarazne bolesti zahvatila je čitav svet. Lekari i epidemiolozi ulažu vanljudske