Seminar: LEAN KONCEPT MENADŽMENTA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Kompanija Metal-Cinkara d.o.o. iz Inđije odlučila je da pokrene obuke za  20 svojih zaposlenih na temu – LEAN KONCEPT MENADŽMENTA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA. Za predavača na toj obuci odlučili su se za prof.dr Vojislava Stoiljkovića.

Kako bi širi krug menadžera i stručnjaka dobio više informacija o tom seminaru nadalje se navodi PROGRAM SEMINARA.

PROGRAM SEMINARA

Naziv seminara: LEAN KONCEPT MENADŽMENTA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Mesto održavanja: Metal – Cinkara d.o.o. Inđija

Datum i vreme održavanja: 06-07.12.2019. od 10,00 do 16.00 h

Broj učesnika na seminaru: 20

Predavač: Prof.dr Vojislav Stoiljković

 

PETAK – 06.12.2019.

09,00 – 09,45 Gemba šetnja – predavač i predstavnik kompanije šetaju kroz značajan proces koji se realizuje u navedenoj kompaniji

10,00 – 10,05 Otvaranje dvodnevnog seminara na temu LEAN KONCEPT MENADŽMENTA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

10,05 – 10,20 Predstavljanje učesnika seminara

10,20 – 10,50 Mala i srednja preduzeća

10,50 – 11,00 Kratka pauza

11,00 – 11,45 Primena Lean u malim i srednjim preduzećima

11,45 – 12,00 Kafe pauza

12,00 – 12,15 Šta je Lean?

12,15 – 12,25 Kratka istorija Lean koncepta

12,25 – 12,50 Lean principi

12,50 – 13,20 Vežba 1: Tok serije i tok jednog komada; Vežbu 2: Usko grlo u procesu

13,20 – 14,00 Osnovni Lean alati koji se koriste za poboljšanje procesa i smanjenje rasipanja

14,00 – 14,15 Kafe pauza

14,15 – 14,30 Mapiranje procesa – SIPOC model

14,30 – 15,30 Vežba 3: Snimanje značajnog procesa u kompaniji primenom SIPOC modela

15,30 – 16,00 Diskusija, pitanja i odgovori

16,00 Završetak prvog dana seminara

 

SUBOTA – 07.12.2019.

10,00 – 10,30 8 velikih rasipanja u procesima

10,30 – 11,00 Vežba 4: Identifikovanje rasipanja u značajnom procesu i predlaganje Lean alata za smanjenje identifikovanog rasipanja. U vežbi se koristi karta procesa koja je snimljena za značajni proces u vežbi 3

11,00 – 11,45 5S – sortiranje, uređenje, čišćenje, standardizacija, održavanje

11,45 – 12,00 Kafe pauza

12,00 – 12,45 Kaizen – Lean alat za kontinuirano poboljšanje – Realizacija Kaizen događaja

12,45 – 13,05 Lean alat – Brza promena (SMED)

13,05 – 13,30 Lean alat Kanban – Kanban sa jednom i dve kartice – Primeri primene Kanban metoda

13,30 – 13,50 Vežba 5: Kanban sa 2 kutije

13,50 – 14,00 Kafe pauza

14,00 – 14,30 Lean alat – Heijunka (nivelisanje opterećenja)

14,30 – 15,00 Standardni rad – primeri standardnog rada

15,00 – 15,30 Gemba šetnja

15,30 – 15,50 Lean transformacija kompanije

15,50 – 16,00 Diskusija

16,00 Završetak seminara

USPEŠNO ODRŽAN SEMINARA

Aatmosfera na seminaru

Metal Cinkara 1

Metal Cinkara 2

Materijal za vežbu 1 tok više komada

Vežba 4 – Identifikovanje rasipanja u procesu

Materijal za vežbu 5 Kanban sa 2 kutije