Poboljšanje procesa pružanja usluga u gradu primenom Lean koncepta (2)

Poboljšanje procesa pružanja usluga u gradu primenom Lean koncepta (2)