Obuka za 5S u jednom danu

Obuka za 5S u jednom danu

5S potiče od prvih  slova 5 japanskih reči: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu i Shitsuke: Sort / sortirati, Set in order / urediti, Shine / očistiti, Standardize / standarizovati i Sustain / održati.

5S je radno mesto gde se organizuje rad, tako da se minimizira gubitak vremena i smanji rasipanje usled nepotrebnog kretanja zaposlenog. 5S je jedan od Lean alata koji podržavaju Lean koncept (poznat kao Toyota Production System) i njegove principe za eliminisanje ili smanjenje aktivnosti koje ne dodaju vrednost. 5S je univerzalno primenljiv za sve i u svakom poslu.  To je mnogo više od “mesta za sve i sve na svom mestu”. 5S obuhvata pet principa koji obezbeđuju efikasnost i efektivnost u radu.

Elementi 5S

Ovaj 5S kurs je efektivan u učenju 5S, jer polaznici uče šta 5S zapravo radi i kako doprinosi organizacji. 5S ima malo veze sa stvaranjem čistog i urednog radnog prostora gde je sve uredno, blizu za upotrebu, a lako i brzo se dolazi do potrebnog predmeta. To je zaista ono što može da se vidi kada se ode u neku kompaniju koja uspešno primenjuje 5S da upravlja radnim operacijama, ali to nije ono čemu služi i doprinosi 5S.  5S  se implementira da pomogne da se posao uradi izvrsno, bez ikakvog rasipanja. Svrha 5S je da pomogne ljudima da rade svoj posao savršeno svaki put. 5S obezbeđuje:

 • sprečavanje grešaka koje kvare posao i dovode do škarta i dorade,
 • posvećenost i brigu tako da je oprema pouzdana i da pravilno radi praveći savršen proizvod svaki put,
 • uklanjanje i sprečavanje beskorisne varijacije u radnim aktivnostima i performansama mašina,
 • isporuku kvalitetnih proizvoda i usluga brže i
 • zaštitu ljudi i postrojenja u pogonu tako da budu bezbedni od aspekata, hazarda i povreda.

U stvari, to je ono što svaki biznis želi. Da bi se postigle te vitalne prednosti u performansama potrebno je da svaka kompanija na početku svog Lean putovanja implementira 5S. Implementacijom 5S  kreira se potrebna klima na radnom mestu koja će stvoriti konkurentne rezultate potrebne da se realizuju potrebe biznisa.

Učesnici na kursu ne uče samo o tome da je 5S o menadžmentu na radnom mestu i čistoći. Umesto toga, na kursu se uči kako da, kroz svoje lične prakse na radnom mestu, zaposleni sami uređuju kako da rade posao brzo, tačno, ispravno i bez grešaka. Zaposleni su ti koji pomažu u stvaranju delovanja na nivou svetske klase tako da njihovi proizvodi ili usluge privuku nove kupce.

Ako se 5S koristi pravilno biće kreirana bezbednost na radu i izgradiće se bezbednije, srećnije radno okruženje u kojem ljudi proizvode vrhunski proizvod svaki put. 5S ne znači samo čisto i uredno, već znači da se postiže odličan kvalitet rada svaki put i za svaki proizvod ili uslugu.

Vizuelni menadžmenta kombinovan sa 5S može dovesti do značajnog povećanja korisne površine i smanjenja izgubljenog vremena, energije i frustracije. Na ovom kursu će se objasniti učesnicima kako da uključe i održe 5S i vizuelni menadžment u svojim operacijama.

Slika za 5S kurs

Opis kursa

5S je osnovni Lean alat i često je jedan od prvih akcija preduzetih u Lean transformaciji. Učesnici će naučiti, kroz seriju predavanja i praktične vežbe, kako i zašto treba započeti Lean putovanje implementacijom 5S. Tokom kursa realizovaće se Gemba šetnja i pokazaće se u realnim uslovima primena 5S i vizuelnog menadžment u izabranom pogonu / odeljenju  u vašoj organizaciji.

Koristi od kursa

Pravilna implementacija i održanje 5S i vizuelnog menadžmenta daje koristi za organizaciju. Uspešna implementacija  5S programa će podržati inicijative poboljšanja procesa i smanjenja operativnih troškova.

Povećava korisne površine koje su bitne za mnoge kompanije. Nije neuobičajeno povećanje korisnog radnog prostora za 30% ili više.

Organizacioni ponos: Uspešan i održiv 5S program stvara ambijent koji je čist, organizovan i predstavlja profesionalni izgled koji vodi ka organizacionom ponosu.

Disciplinovana kultura: Ovaj kurs pomaže da se omogući disciplinovana kultura putem saradnje direktnog pretpostavljenog i učešća zaposlenih, što je jedan od razloga zašto mnoge kompanije započinju Lean transformaciju implementacijom 5S.

Lak pristup: 5S stvara lak pristup i pomaže svima da brže nađu potrebne stvari (za manje od 30 sec).

Eliminiše nered: Nekorišćena oprema, pribor, alati itd. se uklanjaju, a stvari koje se koriste rutinski se čuvaju u / ili blizu mesta upotrebe.

Označava abnormalnosti: Ako nešto nije na svom mestu biće jasno vidljivo svima.

Povećava komunikaciju: Ključnim Lean procesima upravlja se putem vizuelnog menadžmenta. Stoga, poboljšanje vizuelnog menadžmenta dovodi do poboljšanja komunikacije između zaposlenih, poslovođa, menadžera i kupaca.

Olakšava tok (jedan od 5 Lean principa): Značajno poboljšava interni i eksterni tok sa kupcima.

Ko treba da prisustvuje na kursu

Vlasnici proces, sponzor procesa, lider tima za 5S, članovi tima za 5S (zaposleni u oblasti gde će najpre da se implementira 5S), poslovođe i pojedinci iz drugih odeljenja sa zadatkom da dobiju uvid u 5S i da prenesu priču o 5S u svoja odeljenja.

Preduslov

Poželjno je, ali nije obavezno, opšte poznavanje osnovnih Lean alata. Pojedinci bi trebalo da budu upoznati sa proizvodima i proizvodnim procesima u njihovoj organizaciji.

Koristi za učesnike

Po uspešnom završetku ovog kursa učesnici će:

 • biti upoznati sa svrhom i zahtevima 5S,
 • razumeti 5S proces, zahteve i odgovornosti,
 • uspostaviti i razumeti zahteve za implementaciju 5S i kako pokrenuti 5S Kaizen događaj,
 • prepoznati 8 velikih rasipanja u okviru ciljanog procesa i biće u prilici da daju preporuke za poboljšanje i
 • razumeti korake i alate potrebne za uspešnu implementaciju 5S programa kroz Kaizen događaj.

Teme za obuku

 • Šta je Lean i kako se ovaj koncept povezuje sa 5S
 • Šta je 5S i vizuelni menadžment
 • 5S proces
 • 7 smrtonosnih rasipanja + 1
 • Gemba šetnja kroz pogon
 • Ocena nivoa standardizacije za prva 3S
 • 5S audit
 • Implementacija 5S Kaizen događaja: Čarter za 5S implementaciju; Imenovanje tima za 5S Kaizen događaj; Priprema za 5S Kaizen događaj – 4 nedelje pre događaja; Implementacija 5S Kaizen događaja – 5-ta nedelja; Aktivnosti posle 5S Kaizen događaja – 4 nedelje
 • Diskusija
 • Završetak obuke

Materijali za obuku

Svaki učesnik kursa dobija brošuru o 5S i deo predavanja održanih na kursu u pdf formatu.

Ostale informacije

Predavač: Prof.dr Vojislav Stoiljković

Mesto održavanja: Prostorije kompanije koja organizuje obuku svojih zaposlenih

Datum i vreme održavanja: Po dogovoru sa kompanijom

Trajanje seminara: Seminar traje 5 sati prema programu

Dodatne informacije

Dodatne informacije o uslovima održavanja kursa u kompaniji (on-site) potražiti na vojislav.stoiljkovic@cimlss.rs .