Integrisani prelaz Preševo – Tabanovci nije Lean

Integrisani prelaz Preševo – Tabanovci nije Lean

Krajem Avgusta 2019. godina mnogi mediji su objavili vest da je počeo sa radom Integrisani prelaz granice Preševo – Tabanovci. Ti mediji su preneli i iznete ocene da će „biti ubrzan protok robe i ljudi, a čekanje na granici će se smanjiti za pola, a biće skraćeno i vreme za carinske postupke“.

U komentarima sam naišao i na ovo mišljenje „Nije bas jasna procedura. Iz filmića se ipak vidi da auto treba dva puta da stane… Ako putnik treba da pruzi prvom policajcu dokumenta, pa uzme svoja dokumenta i posle “gurne” auto jedan metar unapred, i pruzi ista dokumenta drugom policajcu, ne znam da li je to do kraja neka ušteda u vremenu ..

Ovaj čitalac, koji je ostavio komentar u medijima, je u pravu. Automobil se zaustavlja dva puta (slika 1). To stvara velike gužve čiji sam svedok bio u dva navrata kada sam prelazio granicu prema Grčkoj i u povratku. Vreme prolaza je duplo na ne upola kao što stoji u medijima.

Integrisani prelaz Preševo Tabanovci

Slika 1 Integrisani prelaz Preševo – Tabanovci

Sa slike 1 (uzete iz medija koji su pisali na ovu temu) vidi ce integrisani prelaz na gornjem delu slike, vozila koja čekaju na prelaz i kontejner u kome rade policajci iz Srbije i Makedonije. Vozač iz automobila prvo daje pasoše policajcu iz Makedonije (pri ulasku u Srbiju – položaj 1). Za to vreme policajac, koji je udaljen od svog kolege oko 1 m (položaj 2) čeka da kolega završi svoju proceduru, a onda prebacuje dokumenta do policajca iz Srbije. Za vreme dok policajac iz Makedonije obavlja svoju proceduru policajac iz Srbije čeka (čekanje je jedno od 8 velikih rasipanja u procesima prema Lean konceptu!!!).

Dok policajac 1 prebacuje dokumenta policajcu 2 vozač pomera svoje vozilo na poziciju 2. Kako je to pomeranje oko 1 m naredni automobil ne može da pristupi poziciji 1, odnosno da se pomeri do policajca 1 kome treba da preda svoja dokumenta. To znači da naredni automobil čeka dok putnici u prethodnom automobili ne završe svoju proceduru od strane policajca 1. Za to vreme čeka i policajac na poziciji 1 jer mu nije pristupio naredni automobil. Vreme za koje naredni automobil čeka, a policajac 1 ne radi jednako je vremenu koje je potrebno policajcu 2 da završi potrebnu proceduru.

Zaključak: Vreme nije upola manje kako to tvrde zvaničnici, a prenose mediji, već je vreme duplo u odnosu na vreme koje bi bilo potrebno da je primenjen Lean princip – TOK JEDNOG KOMADA – KRETANJE JEDNOG AUTOMOBILA. Zbog toga su gužve na granicama velike i pored toga što je uveden integrisani sistem prelaza, a u šta je u dva navrata autor ima prilike da se uveri i da izrazi svoje unutrašnje nezadovoljstvo zašto neko nije znao da primeni Lean princip.

U čemu je problem. Nije na političarima da znaju da se u svetu više od 50 godina primenjuje Lean koncept, a to znači TOK JEDNOG KOMADA, KRETANJE JEDNOG AUTOMOBILA. Za one koji nisu upućeni u jedan od 5 Lean principa, a to je TOK, biće od koristi da pogledaju sliku 2 ili da se detaljnije upoznanu sa 5 Lean principa preko literature ili na Internetu (https://www.youtube.com/watch?v=JoLHKSE8sfU ).

Guranje naspram vučenja

Slika 2 Tok jednog komada

Proces integrisanog prelaza granice je proces guranja. Naime, pošto policajac 1 završi svoju proceduru on gurne dokumenta, a time i označi pomeranje (guranje automobila) napred. Za to vreme automobil koji je iza automobila 1 stoji i čeka, a iza njega čeka i čitava kolona koja može da bude dugačka.

Kada policajac 2 završi svoju proceduru on „gurne“ automobil napred i čeka da njegov kolega na poziciji 1 „gurne“ ka njemu automobil koji je na njegovoj poziciji.

Iz napred izloženog jasno je da je vreme čekanja duplo veće, a ne upola kraće.

Kako bi vreme čekanja moglo da bude upola manje?

Rešenje za ovo je vrlo jednostavno i lako izvodljivo ako se znaju Lean principi. Da bi se automobili kretali kontinuirano potrebno je samo primeniti Lean princip – TOK JEDNOG KOMADA. Da bi se to postiglo potrebno je da rastojanje između policajca na poziciji 1 i policajca na poziciji 2 bude 5 m (to je najveća dužina putničkih vozila). To znači da kontejner treba da bude dugačak 6 m (moguće da je i sada te dužine). Policajac na poziciji 1 treba da sedi na početku kontejnera, a policajac na poziciji 2 na kraju kontejnera. Rastojanje između njih je do 5 m. Pri ovakvom rasporedu vozilo koje je završilo proceduru na poziciji 1 kreće se na poziciju 2, a naredno vozilo pristupa poziciji 1. Tako se obezbeđuje kontinuirani tok bez zadržavanja. Ispunjen je Lean princip TOK JEDNOG AUTOMOBILA bez nepotrebnog čekanja, sem onoliko koliko to zahteva procedura 1, odnosno procedura 2.

Prebacivanje dokumenata sa pozicije 1 na poziciju 2 može da se reši ugradnjom malog transportera na valjčićima na kome bi se nalazila posuda u koju se stavljaju dokumenta – pasoši i koju policajac na poziciji 2 povlači da preuzme dokumenta, a policajac na poziciji 1 vraća posudu da u nju stavi dokumenta novih putnika. Dgura mogućnost je da policajac 1 vrati dokumenta putniku, a ovaj ih po pomeranju na poziciju 2 preda policajcu 2.

Primenom Lean principa i predloženog rešenja protok vozila bi bio dva puta brži u odnosu na postojeće stanje. Gužve bi bile upola manje, a takođe bi se smanjilo nepotrebno rasipanje goriva, kao i zagađenje čovekove okoline. Samo treba primeniti Lean. Ulaganja za transporter su beznačajna, uštede ogromne, a putnici zadovoljni jer brzo prelaze granicu.

 

U Nišu, 18.09.2019.                                                   Prof.dr Vojislav Stoiljković